cecilia 2019 danielle 2 2018

Cecilia is sinds 2019 werkzaam in de praktijk. Naast stoel assistente is zij ook preventie assistente. Zij is gecertificeerd voor het nemen van röntgenopnames en verwijderen van tandsteen.